Policista/policistka Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou

 • Plat: 30070 Kč za měsíc (Po dobu základní odborné přípravy na výkon služby příjem 30.070,00 Kč po nástupu do výkonu služby 34.000,00 Kč po 3 letech služební příjem až 37.000 Kč)
 • Typ úvazku: Plný úvazek
 • Vhodné pro: Bez praxe
 • Klient: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
 • Místo pracoviště: Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou
 • Min. vzdělání: Středoškolské - maturita
ID: 1707392 značka: Nábor Vysočina Aktualizováno před 14 dny

Pracujte s námi pro bezpečný Kraj Vysočina!

Požadujeme

Předpoklady k přijetí do služebního poměru příslušníka Policie České republiky:
 • podání písemné žádosti
 • státní občanství České republiky
 • věk nad 18 let
 • bezúhonnost
 • plná svéprávnost
 • vysokoškolské vzdělání: jednooborová magisterská psychologie
 • fyzická způsobilost k výkonu služby
 • osobnostní způsobilost k výkonu služby
 • zdravotní způsobilost k výkonu služby
 • nebýt členem politické strany nebo politického hnutí
 • nevykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost

Nabídka

Benefity :
náborový příspěvek 75.000 Kč (nezdaněný, vyplácený jednorázově)
6 týdnů dovolené
fond pracovní doby pouze 37,5 hodiny týdně
pravidelné navyšování služebního příjmu v souvislosti s odslouženými léty
stravenkový paušál
finanční příspěvky na životní nebo důchodové pojištění, rekreaci, stravování, kulturu, sport
služební příjem v plné výši v době pracovní neschopnosti kratší než 30 kalendářních dnů
služební příjem v plné výši po dobu 9 dnů při ošetřování člena rodiny
výstroj a výzbroj
po 6 letech služby při ukončení služebního poměru vyplacení jednorázového odchodného – dle počtu odsloužených let v maximální výši šestinásobku hrubého měsíčního příjmu
možnost využití resortních sportovních zařízení a ubytoven
velké množství slev na zboží a služby poskytované soukromými firmami (web Benefity PČR)
po 15 letech služby k 6 týdnům dovolené navíc každoroční 14 denní ozdravný pobyt v lázních nebo v místě bydliště
po 15 letech služby, při ukončení služebního poměru, doživotní výsluhový příspěvek dle počtu odsloužených let v maximální výši 50% průměrného hrubého měsíčního příjmu

Pracovní náplň

Služba pořádkové policie
Pořádková policie zajišťuje ochranu veřejného pořádku, dohlíží na bezpečnost silničního provozu, pátrá po hledaných a pohřešovaných osobách a věcech, bojuje proti kriminalitě, provádí trestní a přestupkové řízení. V souvislosti s těmito činnostmi přijímá Policie České republiky od občanů oznámení o trestných činech, přestupcích, mimořádných událostech, pohřešovaných osobách a činí nezbytná opatření pro ochranu života a zdraví osob, majetku a veřejného pořádku. Podílí se na zajištění bezpečnostních opatření (sportovní akce, koncerty, demonstrace).

Služba dopravní policie
Její hlavní činností je dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích a řešení dopravních nehod. Dopravní policie se v rámci úkolů svěřených jí zákony podílí na řízení dopravy, na rozhodování o uzavírkách komunikací, na umístění dopravního značení a dopravních zařízení, na prevenci zaměřenou na účastníky provozu na pozemních komunikacích. U přestupků v dopravě činí potřebná opatření směřující k jejich odhalování, objasňování, oznamování a projednávání.

Služba cizinecké policie
Mezi typické činnosti cizinecké policie patří ochrana státní hranice, ochrana bezpečnosti civilního leteckého provozu a provádění kontroly dodržování podmínek vstupu a pobytu cizinců na území České republiky. Zabývá se problematikou nelegálního zaměstnávání a pátráním po hledaných osobách a věcech. Provádí eskortní činnost v souvislosti s vyhošťováním cizinců nebo v souvislosti s průvozem cizinců přes území České republiky.

Kontakt - zadavatel pozice

Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina

Odpovědná osoba: por. Bc. Lenka Kvášová Telefon: Zobrazit tel. číslo Mobil: Zobrazit tel. číslo Web: https://www.policie.cz/krajska…

Adresa:
Vrchlického 2627/46
Jihlava
58724

Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina

Co o sobě říká společnost Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina?

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.


Pošleme vám 1x za den aktuální nabídky na podobné pozice


Toto je nabídka práce na pozici Policista/policistka.
Hledáte-li zaměstnání v podobném pracovním oboru nebo hledáte-li nabídku práce ve městě Jihlava můžete pokračovat hledáním práce v dané kategorii nebo si vybrat z aktuální nabídky práce.