Jak jsou chráněny osobní údaje uživatelů a jak je s nimi dále nakládáno

Jsme si vědomi toho, že ochrana soukromí každého jednotlivce patří v souvislosti s rozvojem internetu mezi stále důležitější témata. Pokud se registrujete na našem webu, odpovídáte na inzerát, odebíráte e-mailové nabídky práce a nebo vkládáte životopis do naší Databáze CV, tak nám a v některých případech samozřejmě i inzerentům sdělujete řadu údajů, které je nejen z hlediska legislativy možno považovat za osobní. Připravili jsme pro vás základní přehled toho, co se s vámi poskytnutými údaji v různých situacích stane.

 

Odpověď na inzerát

K odpovědi na inzerát z našeho webu musíte vyplnit minimálně vaše jméno a příjmení, telefon a e-mailovou adresu. Všechny tyto údaje jsou povinné. Navíc můžete ještě připojit průvodní dopis a také jeden nebo více životopisů.
Všechny údaje a dokumenty se při odpovědi automaticky odešlou na e-mail inzerenta a současně se uloží do naší databáze, protože inzerent má možnost si spravovat náborový proces (výběrové řízení) i v administračním prostředí webu dobraprace.cz.

Pokud tedy odešlete odpověď, vaše údaje si velmi pravděpodobně prohlédne zadavatel inzerátu. Jestliže jde o firmu (přímého zadavatele), musí dle zákona tento zaměstnavatel zajistit, aby si vaše údaje mohly prohlédnout jen osoby, které se přímo podílejí na výběrovém řízení, kterého se chcete účastnit. K nikomu jinému nepovolanému by se vaše údaje neměly dostat.

Pozor: V případě, že k odpovědi připojíte i životopis a dáte nám souhlas s jeho zpracováním prostřednictvím AI, vložíme tento životopis i do naší Databáze CV, ve které mohou inzerenti (zaměstnavatelé) sami vyhledávat vhodné kandidáty. Zpracování životopisu pomocí AI pro nás zajišťuje společnost Affinda Pty Ltd, Melbourne, ABN: 80 643 226 859. Servery této společnosti jsou umístěny v rámci EU a vyhovují tak požadavkům GDPR. Pokud souhlas se zpracováním prostřednictvím AI nedáte, životopis se připojí jen k odpovědi, ale nebude vložen do Databáze CV.

Jestliže odpovídáte na inzerát, který na náš web zadala personální/pracovní agentura, potom se s vašimi údaji nejprve seznámí příslušní pracovníci agentury. Pokud uznají, že jste vhodným adeptem na pozici, kterou pro svého klienta (koncového zaměstnavatele) mají zajistit, pošlou vaše údaje tomuto klientovi. Opět platí, že jak v průběhu přípravného zpracování v rámci agentury, tak při schvalovacím procesu u koncového zaměstnavatele si vaše údaje smí prohlédnout jen osoby, které se přímo podílejí na výběrovém řízení, kterého se chcete účastnit. Nikdo jiný.

V určitých případech mohou k vašim údajům z odeslaných odpovědí a CV přistupovat i vybraní pracovníci podílející se na provozu a správě webu dobraprace.cz. Přístup k těmto údajům potřebují zejména kvůli technické údržbě webu, odstraňování potíží a jiným servisním zásahům. A také kvůli legislativě. Každý uživatel, který na náš web nahraje nějaké osobní údaje, má právo požádat o jejich výmaz a nebo o výpis nakládání s osobními údaji (například kdo si zobrazil jeho CV a nebo komu poslal odpověď). Abychom tuto službu mohli poskytnout, musíme k těmto údajům mít také přístup.

Pracovníci, kteří k těmto údajům mají přístup, jsou náležitě proškoleni o tom, jak s údaji nakládat a navíc jsou vázáni mlčenlivostí. Pokud by jakékoliv osobní údaje zneužili a nebo s nimi nakládali tak, že by mohlo dojít k jejich zneužití, nesou za své konání právní odpovědnost.

 

V případě, že odpovíte na inzerát, automaticky dáváte "základní" souhlas se zpracováním dat inzerentovi a také naší společnosti. Tento souhlas poskytujete jen pro potřeby výběrového řízení na pozici, na niž jste odpovídal (případně může jít o pozici podobného charakteru) a to pouze na dobu trvání výběrového řízení a nebo na dobu šesti měsíců (podle toho, co skončí dříve). Souhlas můžete předčasně odvolat a nebo si vyžádat informace, jak bylo s vašimi údaji nakládáno. K vaší identifikaci bude sloužit primárně vaše e-mailová adresa.

Inzerent může do odpovědního formuláře přidat i žádost o tzv. "rozšířený souhlas", kdy vás žádá, např. o to, aby mohl vaše osobní údaje zpracovávat déle (např 2 - 3 roky), aby mohl zasílat i nabídky pracovních pozic na jiné než uvedené výběrové řízení apod. Každý inzerent si může podmínky rozšířeného souhlasu upravit sám individuálně. Pokud pro vás tyto podmínky nejsou akceptovatelné, tak ale nemusíte tento rozšířený souhlas udělit a automaticky se má za to, že inzerent získal jen "základní" souhlas. Nejdéle po půl roce by měl vaše osobní údaje odstranit.

 

Vkládání životopisu do Databáze CV

Pokud nechcete být odkázáni jen na to, zda sami objevíte nějakou zajímavou pracovní pozici a na ni odpovíte, můžete se na webu dobraprace.cz zaregistrovat a nahrát do naší Databáze CV svůj životopis. Jak už jsme uvedli výše, životopis který posíláte v rámci odpovědi na inzerát, se do této databáze nenahrává, je nutné jej vložit samostatně a je vyžadována registrace.

Vložením životopisu do naší Databáze CV se výrazně zvýší šance na získání pracovního místa. Naši klienti z různých firem a agentur totiž mají do této databáze přístup a pokud se jim vaše CV zamlouvá, mohou vás kontaktovat.

Vaše údaje však nejsou ani v rámci Databáze CV veřejně přístupné. Přístup mají jen registrovaní klienti. Ti při procházení databáze navíc vidí jen kritéria, která jste do CV uvedli, nemají však přístup k vašemu jménu ani kontaktním údajům. Tyto údaje si mohou zobrazit až poté, co o vás projeví zájem. Každé zobrazení kontaktů uchazeče o zaměstnání zaměstnavatelem je registrováno, takže při přihlášení snadno zjistíte, kdo si vaše údaje zobrazil.

Pozor, skutečnost, že si některá firma vaše údaje zobrazila, ještě neznamená, že se vám ozve s pracovní nabídkou.

Jak už z popisu služby vyplývá, přístup k vašim osobním údajům v Databázi CV může mít podstatně větší okruh subjektů než je tomu v případě odpovědi na inzerát. Proto také nabízíme výrazně větší možnost, jak se chránit a mít vše pod kontrolou:

  • Přehled všech firem, které si prohlédly vaše kontaktní údaje u životopisu, máte možnost sledovat po přihlášení.

  • K tomu vám nabízíme jako službu navíc blokovat zobrazení kontaktů vybrané firmě. Blokování lze provést pomocí uvedení IČ firmy, kterou chcete blokovat. Tato situace může nastat například v okamžiku, kdy chcete změnit zaměstnání, ale nepřejete si, aby váš současný zaměstnavatel věděl, že zvažujete odchod. Drobné upozornění - pokud hledá zaměstnavatel, kterého chcete blokovat, nové pracovníky prostřednictvím personální agentury, nebude blokace fungovat. Ta je vždy vázána na jedno konkrétní unikátní IČ.

 

Vložením životopisu do Databáze CV nám dáváte souhlas tyto údaje zpracovávat a zveřejňovat v databázi po dobu dvou let. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a také prodloužit. Máte také právo požádat o informaci, jak bylo s vašimi údaji nakládáno a kdo k nim měl přístup. K vaší identifikaci bude sloužit primárně vaše e-mailová adresa.

Zaměstnavatelé mohou vaše údaje zpracovávat/použít jen po dobu výběrového řízení, kvůli kterému si vaše CV "odemkli", maximálně však 6 měsíců od zobrazení kontaktních údajů. Dodatečně vás ovšem mohou požádat o rozšířený souhlas se zpracováním osobních údajů. O tento souhlas však žádají narozdíl od odpovědi na inzerát napřímo a nikoliv prostřednictvím našeho webu. Forma žádosti a její obsah jde tak plně mimo správu webu dobraprace.cz a nejsme schopni ani oprávněni do vašeho vztahu na základě rozšířeného souhlasu zasahovat, ale ani ho jakkoliv monitorovat a spravovat.

Opět platí, že vaše údaje z Databáze CV by měly mít k dispozici jen osoby, které mají v rámci firmy na starosti výběrové řízení. V případě, že si vaše CV zobrazila personální/pracovní agentura, může je tato agentura poskytnout dalším subjektům, se kterými má smlouvu.

Přístup k údajům mají také pracovníci naší firmy starající se o technické zabezpečení portálu dobraprace.cz. Jak už zaznělo výše, všichni jsou proškoleni, jak nakládat s osobními údaji a jsou vázáni mlčenlivostí.
 

 

Registrace do služby Práce na e-mail

Pokud nechcete navštěvovat náš web každý den a hledat mezi stovkami nabídek zaměstnání, které se denně objeví, máte možnost zaregistrovat se k odběru nových nabídek do emailu. Stačí jen uvést, jaké obory a jaké regiony jsou pro vás zajímavé a my vám budeme posílat zadarmo nové pracovní příležitosti. Při registraci nám poskytujete pouze vaši e-mailovou adresu. Nechceme nic navíc.

Kromě naší společnost se tyto údaje nedostanou k nikomu jinému, slouží pouze pro naše potřeby.

Do emailu vám budeme zasílat pouze vybrané pracovní nabídky a nebo informace související bezprostředně s provozem služby Práce na e-mail nebo webu dobraprace.cz. Neposkytneme tuto databázi emailů nikomu jinému ani na ni nebudeme zasílat jakákoliv reklamní sdělení.

Souhlas se zpracováním a používáním údajů služby Práce na e-mail nám dáváte automaticky při registraci do této služby a to na dobu 2 let od registrace. Službu/souhlas můžete kdykoliv odvolat. Ačkoliv je registrace do služby a následné zpracování údajů a rozesílání emailů plně automatizováno, mají pracovníci zajišťující technickou správu webu dobraprace.cz k této databázi emailů přístup. Všichni tito pracovníci jsou proškoleni, jak nakládat s osobními údaji a jsou vázáni mlčenlivostí.

 

Vytvoření uživatelského účtu

Pokud chcete mít historii svých aktivit na webu dobraprace.cz pod kontrolou, doporučujeme vytvoření uživatelského účtu. Pro registraci je nutné jen vyplnit jméno a příjmení, e-mail a heslo. Získáte tak výhodu, že budete moci na jednom místě spravovat své životopisy, sledovat, kdo si zobrazil váš životopis v Databázi CV a nebo komu jste odpověděli na inzerát. Můžete zde také měnit nastavení filtrů pro službu Práce na e-mail. Pokud chcete vložit životopis do Databáze CV, je vytvoření uživatelského účtu nezbytné. Pro provedení odpovědi na inzerát nebo registraci do služby Práce na e-mail není vytvoření uživatelského účtu podmínkou, avšak pokud chcete mít přehled nad vašimi aktivitami na dobraprace.cz, je uživatelský účet praktický.

Osobní údaje použité při registraci budeme spravovat pouze my v dobraprace.cz, k zaměstnavatelům se nedostanou. Heslo, které použijete při registraci, je uložené do naší databáze v zašifrované podobě a nevidíme ho ani my. Známe tak jen vaši emailou adresu použitou jako unikátní identifikátor při registraci.

Souhlas se zpracováním a používáním osobních údajů použitých při vytvoření uživatelského účtu nám dáváte automaticky jeho vytvořením. Protože je řada uživatelů, kteří naše služby využívají dlouhodobě už roky, považujeme za praktické požádat váš automaticky o souhlas se zpracováním údajů rovnou na 10 let.. Pokud by totiž byla lhůta krátká a nějakým nedopatřením by vypršela dříve bez vašeho prodloužení, přišli byste o kompletní historii vaší aktivity. Uživatelský účet ale můžete samozřejmě kdykoliv zrušit a souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Jako identifikátor poslouží vaše e-mailová adresa.

Ačkoliv je vytvoření uživatelského účtu a následné zpracování údajů plně automatizováno, mají pracovníci zajišťující technickou správu webu dobraprace.cz k uživatelským účtům přístup. Všichni tito pracovníci jsou proškoleni, jak nakládat s osobními údaji a jsou vázáni mlčenlivostí.

 

Odstranění osobních údajů

Kdykoliv můžete zažádat o odstranění osobních údajů. Žádost můžete provést prostřednictvím kontaktního formuláře. Vyplňte prosím e-mail, pod kterým jste na našem webu registrován/a, jméno a příjmení. Do zprávy uveďte, jaké údaje požadujete odstranit. Na základě vaší žádosti odstraníme všechny požadované údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Technické zabezpečení

Veškeré citlivé údaje zasílané uživateli či inzerentovi z webu dobraprace.cz (odesílání odpovědi, přihlášení a správa uživatelského profilu, přihlášení a správa administrace inzerce) jsou zabezpečeny protokolem https, takže jsou zabezpečeny proti odposlechu v průběhu komunikace mezi počítačem uživatele a serverem.

Pro e-mailovou komunikaci vedoucí přes server dobraprace.cz je nainstalován kryptografický protokol TLS bránící odposlechnutí komunikace mezi odesílatelem a příjemcem.