Právník/právnička odboru výstavby Praha - Černý Most

  • Plat: 25280 - 37170 Kč za měsíc (základní plat v 11. PT 25.280 - 37.170, + osobní příplatek po zkušební době (max. do výše 50 % příslušného PT), + mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků)
  • Místo pracoviště: Praha - Černý Most
ID: 1821832 Aktualizováno před 3 dny

Požadujeme

zvláštní odborná způsobilost na úseku územního plánování, stavebního řádu a zákona o obcích vítána
znalost zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, související předpisy a vyhlášky
znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
velmi dobrá znalost práce na PC
organizační a komunikační schopnosti
schopnost samostatné práce
praxe ve státní správě vítána

Nabídka

stravenky pro zaměstnance
možnost trvalého vzdělání - školení, semináře, kurzy
Flexi poukázky
25 dní dovolené (200 hod.)
4 dny indispozičního volna (sick days)
další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci dítěte, odměna při životním nebo pracovním výročí)
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
výbornou dopravní dostupnost - ÚMČ se nachází v přímé blízkosti metra linky "B" (zastávka Rajská zahrada)

Platové zařazení:
struktura platu: základní plat v 10. PT (23.390 Kč až 34.370 Kč podle započitatelné praxe), osobní příplatek po zkušební době (max. do výše 50 % příslušného PT), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků

Datum nástupu: dle dohody

Pracovní náplň

právník odboru výstavby

Poznámka

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 Zákona: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 Zákona nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovských státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno zaslat na adresu:

Úřad městské části Praha 14
odbor kancelář úřadu
Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

obálku označit slovy: „Výběrové řízení – Právník/Právnička odboru výstavby“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

Kontakt - zadavatel pozice

Městská část Praha 14

Odpovědná osoba: Lenka Mynaříková Telefon: klikněte pro zobrazení Zadavatele nabídky nelze kontaktovat pomocí telefonu,
prosím použijte kontaktní formulář.
Web: https://www.praha14.cz/urad-mestske…

Adresa:
Bratří Venclíků 1073/8
Praha 9
198 21

Nabídka je zařazena v sekci: právník, právník Praha, Advokát, Advokát Praha, Notář, Znalec

Pošleme vám 1x za den aktuální nabídky na podobné pozice


Toto je nabídka práce na pozici Právník/právnička odboru výstavby.
Hledáte-li zaměstnání v podobném pracovním oboru nebo hledáte-li nabídku práce ve městě Praha můžete pokračovat hledáním práce v dané kategorii nebo si vybrat z aktuální nabídky práce.