Referent/ka veřejného pořádku, odboru životního prostředí Praha

  • Plat: 21710 - 31820 Kč za měsíc (osobní příplatek po zkušební době (max. do výše 50 % příslušného PT), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků)
  • Typ úvazku: Plný úvazek
  • Místo pracoviště: Praha
ID: 1835670 Aktualizováno před 6 dny

Pracovní náplň

Výkon státní správy a samosprávy na úseku životního prostředí (agenda záboru veřejných prostranství, odpadkových košů, vydávání pokut za zábory veřejného prostranství a znečišťování prostranství, kontrolní činnost)

Požadujeme

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:
  • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
  • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
  • způsobilost k právním úkonům
  • bezúhonnost

Další požadavky:
požadované vzdělání
- Vyšší odborné nebo středoškolské s maturitní zkouškou
- výhodou zkouška odborné způsobilosti na úseku daní a poplatků

požadované znalosti
- praxe v oboru a ve veřejné správě vítána
- znalosti zákonů č. 200/1990 Sb., o přestupcích, č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, č. 280/2009 Sb., daňový řád,131/200 Sb. o hl. m. Praze a související prováděcí vyhlášky
- velmi dobrá znalost práce na PC

další dovednosti, schopnosti
  • organizační a komunikační schopnosti
- schopnost práce v týmu
- schopnost jednat s lidmi
- řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme

příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
stravenky pro zaměstnance
Flexi poukázky
25 dní dovolené
4 dny placeného volna, 4 dny neplaceného volna
příspěvek na dovolenou dětí zaměstnance
možnost dále se vzdělávat

struktura platu: základní plat v 9. PT (21.710 Kč až 31.820 Kč podle započitatelné praxe), osobní příplatek po zkušební době (max. do výše 50 % příslušného PT), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků

Poznámka

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum
a podpis.
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovských státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),ověřenou kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních.

Kontakt - zadavatel pozice

Městská část Praha 14

Odpovědná osoba: Lenka Mynaříková Telefon: klikněte pro zobrazení Zadavatele nabídky nelze kontaktovat pomocí telefonu,
prosím použijte kontaktní formulář.
Web: https://www.praha14.cz/urad-mestske…

Adresa:
Bratří Venclíků 1073/8
Praha 9
198 21


Pošleme vám 1x za den aktuální nabídky na podobné pozice


Toto je nabídka práce na pozici Referent/ka veřejného pořádku, odboru životního prostředí.
Hledáte-li zaměstnání v podobném pracovním oboru nebo hledáte-li nabídku práce ve městě Praha můžete pokračovat hledáním práce v dané kategorii nebo si vybrat z aktuální nabídky práce.