Referent/ka přestupků Praha - Černý Most

 • Plat: 23390 - 34370 Kč za měsíc (základní plat v 10. PT, + osobní příplatek po zkušební době (max. do výše 50 % příslušného PT), + mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků)
 • Typ úvazku: Plný úvazek
 • Místo pracoviště: Praha - Černý Most
ID: 1794489 Aktualizováno před 4 dny

Požadujeme

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon“):

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost.

Další požadavky:
 • požadované vzdělání
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právo a právní věda, právo nebo bezpečnostně právní studia na vysoké škole v České republice
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu v jiné oblasti za podmínky následného prokázání odborné způsobilosti vykonáním zkoušky u Ministerstva vnitra ČR po přijetí do pracovního poměru nebo vyšší odborné vzdělání při splnění podmínek ustanovení § 112 odst. 9 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Požadované znalosti a dovednosti:
 • vítána znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění, zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v pl. znění, zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v pl. znění
 • znalost problematiky dopravně bezpečnostní a související legislativy (zejména znalost zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, a zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vše v platném znění)
 • vítána praxe v zajišťování a vyřizování přestupkové agendy v rozsahu pravomoci příslušného územně samosprávního celku
 • velmi dobré komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti, schopnost jednání s lidmi
 • schopnost samostatné i týmové práce, pečlivost, spolehlivost, zvládání zátěže
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Outlook, Internet)
 • vítána úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti, pro výkon správních činností při přestupkovém řízení (povinnost složit zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání).

Nabídka

stravenky pro zaměstnance
možnost trvalého vzdělání - školení, semináře, kurzy
Flexi poukázky
25 dní dovolené (200 hod.)
4 dny indispozičního volna (sick days)
další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci dítěte, odměna při životním nebo pracovním výročí)
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
výbornou dopravní dostupnost - ÚMČ se nachází v přímé blízkosti metra linky "B" (zastávka Rajská zahrada)

Platové zařazení: základní plat v 10. PT (23.390 Kč až 34.370 Kč podle započitatelné praxe), osobní příplatek po zkušební době (max. do výše 50 % příslušného PT), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
Datum nástupu: dle dohody

Pracovní náplň

 • vedení přestupkových spisů
 • vedení ústních jednání a sepisování protokolů o ústním jednání, protokolů o výslechu apod.
 • spolupráce s policejními orgány, státními zastupitelstvími, soudy apod.
 • zajišťování podkladů pro rozhodnutí (provádění důkazů)
 • vyhotovování rozhodnutí (zejména o vině a správním trestu) apod.
 • samostatné zajišťování vysvětlení a výpovědi a další podklady potřebné pro vedení správního řízení
 • provádění úkonů v řízení o přestupcích v dopravě

Poznámka

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č.312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovských státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních.

Přihlášky s požadovanými doklady prosíme zaslat na adresu:
Úřad městské části Praha 14
kancelář úřadu
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice Referent/ka přestupků - odbor dopravních přestupků"

Kontakt - zadavatel pozice

Městská část Praha 14

Odpovědná osoba: Lenka Mynaříková Telefon: klikněte pro zobrazení Zadavatele nabídky nelze kontaktovat pomocí telefonu,
prosím použijte kontaktní formulář.
Web: https://www.praha14.cz/urad-mestske…

Adresa:
Bratří Venclíků 1073/8
Praha 9
198 21

Praha
PŘEDVÝBĚR.CZ s.r.o.
30000 - 50000 Kč/měsíc
Praha
PŘEDVÝBĚR.CZ s.r.o.
30000 - 50000 Kč/měsíc

Pošleme vám 1x za den aktuální nabídky na podobné pozice


Toto je nabídka práce na pozici Referent/ka přestupků.
Hledáte-li zaměstnání v podobném pracovním oboru nebo hledáte-li nabídku práce ve městě Praha můžete pokračovat hledáním práce v dané kategorii nebo si vybrat z aktuální nabídky práce.