Referent/ka živnostenského odboru – oddělení kontroly Praha - Černý Most

 • Plat: 23390 - 34370 Kč za měsíc (základní plat v 10. PT, + osobní příplatek po zkušební době (max. do výše 50 % příslušného PT), + mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků)
 • Typ úvazku: Plný úvazek
 • Místo pracoviště: Praha - Černý Most
ID: 1794491 Aktualizováno před týdnem

Požadujeme

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon“):

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost.

Další požadavky:
 • požadované vzdělání - vysokoškolské nebo vyšší odborné lze uznat i středoškolské s praxí ve veřejné správě

Požadované znalosti a dovednosti:
 • praxe ve veřejné správě a v kontrolní činnosti výhodou
 • znalost živnostenského zákona, zákona o kontrole a správního řádu výhodou
 • zkouška způsobilosti podle § 111 zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky výhodou
 • velmi dobrá uživatelská znalost práce s PC
 • komunikační a organizační dovednosti – velmi dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • samostatnost a iniciativa
 • odolnost vůči stresu, asertivita
 • ochota se dále vzdělávat

Nabídka

stravenky pro zaměstnance
možnost trvalého vzdělání - školení, semináře, kurzy
Flexi poukázky
25 dní dovolené (200 hod.)
4 dny indispozičního volna (sick days)
další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci dítěte, odměna při životním nebo pracovním výročí)
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
výbornou dopravní dostupnost - ÚMČ se nachází v přímé blízkosti metra linky "B" (zastávka Rajská zahrada)

Platové zařazení:
struktura platu: základní plat v 10. PT (23.390 Kč až 34.370 Kč podle započitatelné praxe), osobní příplatek po zkušební době (max. do výše 50 % příslušného PT), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků

Datum nástupu: dle dohody

Pracovní náplň

 • komplexní zajišťování agendy živnostenského podnikání na úseku kontroly podnikatelských subjektů, výkon kontroly v terénu a následné řešení
 • zjištěných nedostatků ve správním nebo přestupkovém řízení, šetření stížností, ukládání pokut za nedodržení zákonů

Poznámka

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č.312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovských státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně osvědčení o absolvovaných kurzech a školeních.

Přihlášky s požadovanými doklady prosíme zaslat na adresu:

Úřad městské části Praha 14
kancelář úřadu
Bří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – pozice referent/ka živnostenského odboru – oddělení kontroly, tř. 10“


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Kontakt - zadavatel pozice

Městská část Praha 14

Odpovědná osoba: Lenka Mynaříková Telefon: klikněte pro zobrazení Zadavatele nabídky nelze kontaktovat pomocí telefonu,
prosím použijte kontaktní formulář.
Web: https://www.praha14.cz/urad-mestske…

Adresa:
Bratří Venclíků 1073/8
Praha 9
198 21

Praha - Černý Most
Městská část Praha 14
23390 - 34370 Kč za měsíc

Pošleme vám 1x za den aktuální nabídky na podobné pozice


Toto je nabídka práce na pozici Referent/ka živnostenského odboru – oddělení kontroly.
Hledáte-li zaměstnání v podobném pracovním oboru nebo hledáte-li nabídku práce ve městě Praha můžete pokračovat hledáním práce v dané kategorii nebo si vybrat z aktuální nabídky práce.